ما کی هستیم؟

درباره ما

دپارتمان منابع انسانی کو پلن

دپارتمان منابع انسانی بخشی از گروه توسعه کسب و کار کو پلن می باشد که بر روی خدمات بازار منابع انسانی تمرکز نموده است. این دپارتمان می کوشد تا بتواند به کمک کارفرمایان و کارجویانی بشتابد، که مسائل مختلفی را در یافتن شغل مناسب و یا مدیریت منابع انسانی دارند. کو پلن CV با هدف ارائه خدمات به جویندگان کار راه اندازی شده. رزمه نویسی و آماده سازی کارجو برای مصاحبه های شغلی از مهمترین خدمات ارائه شده در کو پلن CV می باشد. همچنین کارجویانی که قصد مهاجرت کاری و یا تحصیلی دارند نیز میتوانند رزومه هایی در سطح استاندارد های بین المللی داشته باشند و برای مصاحبه های کاری و تحصیلی بین المللی آماده شوند.
فعالیت گروه توسعه کسب و کار کو پلن بر پایه ارائه پهنه گسترده ای از خدمات به کسب و کارهایی است که از فضای مجازی برای ارائه خدمات، فروش محصولات، بازاریابی و برندسازی، جذب مشتریان جدید و فروش محصولات خود استفاده می نمایند. دپارتمان های مختلف کو پلن در کسب و کارها و تخصص های مختلف در حال فعالیت هستند.

کو پلن

کسب و کارت رو توی دنیای جدید بساز