personal-branding

آزمون مصاحبه

آزمون مصاحبه کو پلن مثل یک مصاحبه واقعی برگزار می شود. کارشناسان دپارتمان منابع انسانی از تجربیات خود برای سنجش کارجویان استفاده می نمایند. این آزمون به کارجویان کمک می نماید از دید یک متخصص نسبت به مهارت های مصاحبه خود مطلع شوند. گاهی یک عادت کوچک در مصاحبه سبب رد متقاضی و از دست رفتن موقعیت های شغلی قابل توجهی می شود. گروه کو پلن به کارجویان یاری می رساند تا در جهت رشد و گشودن موقعیت های جدیدی قدم بردارند.

personal-branding

گزارش تحلیلی مصاحبه

گزارش آزمون مصاحبه در بر گیرنده سه بخش می باشد. بخش اول توصیفی از وقایعی که اتفاق افتاده است. بخش دوم برداشتی که کارشناس مصاحبه کننده داشته است و حاوی تحلیل وی از کارجو می باشد. به این ترتیب کارجو میتواند از دید مصاحبه کننده به مسائل نگاه کند. بخش سوم نیز حاوی برخی از نکات قوت، ضعف و پیشنهاداتی از سوی کارشناس به کارجو است تا بتواند مهارت مصاحبه خود را افزایش دهد و از موقعیت های جدید استفاده کند.

personal-branding
personal-branding

مشاوره مصاحبه بین الملل

شیوه مصاحبه های بین المللی با مصاحبه های کاری مرسوم در ایران کمی متفاوت می باشد. در بسیاری از موارد متقاضیان تنها به علت آشنا نبودن با راه و رسم مصاحبه های خارجی، موقعیت های قابل توجهی را از دست می دهند. کارشناسان مصاحبه بین الملل کو پلن به شما یاری خواهند نمود تا یک مصاحبه شبه واقعی به زبان انگلیسی را تجربه نمایید و با ارائه گزارش کاملی از نقاط ضعف و قوت، شما را در جهت کسب موقعیت های شغلی مناسب کمک می نمایند.

قیمت


مشاوره مصاحبه فارسی

برای کاریابی داخلی

249 هزار تومان
افزودن به سبد خرید
 • مصاحبه عمومی
 • رزومه نویسی فارسی
 • پخش در پلتفرم های معروف
 • رزومه نویسی انگلیسی *
 • تنظیم صفحه LinkedIn
 • مصاحبه حرفه ای
 • گزارش تحلیلی مصاحبه
 • 20 درصد تخفیف وبسایت شخصی

رزومه و مشاوره مصاحبه فارسی

برای کاریابی داخلی

449 هزار تومان
افزودن به سبد خرید
 • مصاحبه عمومی
 • رزومه نویسی فارسی
 • پخش در پلتفرم های معروف
 • رزومه نویسی انگلیسی *
 • تنظیم صفحه LinkedIn
 • مصاحبه حرفه ای
 • گزارش تحلیلی مصاحبه
 • 20 درصد تخفیف وبسایت شخصی

مشاوره مصاحبه انگلیسی

برای کاریابی خارجی

349 هزار تومان
افزودن به سبد خرید
 • مصاحبه عمومی
 • رزومه نویسی بین الملل
 • پخش در پلتفرم های معروف
 • تنظیم صفحه LinkedIn
 • مصاحبه حرفه ای
 • Cover Letter
 • مصاحبه انگلیسی
 • گزارش تحلیلی مصاحبه
 • 30 درصد تخفیف وبسایت شخصی

رزومه و مشاوره مصاحبه انگلیسی

برای کاریابی خارجی

749 هزار تومان
افزودن به سبد خرید
 • مصاحبه عمومی
 • رزومه نویسی بین الملل
 • پخش در پلتفرم های معروف
 • تنظیم صفحه LinkedIn
 • مصاحبه حرفه ای
 • Cover Letter
 • مصاحبه انگلیسی
 • گزارش تحلیلی مصاحبه
 • 30 درصد تخفیف وبسایت شخصی
* رزومه های انگلیسی ستاره دار بیشتر مناسب ارائه به کارفرمایان داخلی هستند و با توجه به عادات کارفرمایان داخلی طراحی و نگارش می شوند. این رزومه ها مناسب ارائه به کارفرمایان خارجی نیستند.